Stretko 16.8.2012

Prezenčka: Kubo, Mišo, Andy

Útrata: ?€

Kronikár - teda ja :-) - dovolenkoval (ako aj väčšina) a stretka sa nezúčastnil, preto takéto skúpe informácie (presnejšie žiadne - účastníci mlčia).