Stretko 15.7.2015

Prezenčka: Dušan, Kubo, Matúš, Pali, Peťo, Rado

Miesto: Beer House

Útrata: 36,50€

Pivo: 17ks

Opäť sa uskutnočnil už nepočítateľný kongres košických akvaristov, kde sme fundovane na príslušnej vedeckej úrovni analyzovali témy trápiace tento svet a nás: Telesná konštitúcia, citový svet a potreby nežnejšieho pohlavia v komparácii "súčasné devy vs. predchádzajúca generácia"; Netradičné zdroje nerezu a ich aplikácia vo vodnom prostredí s využitím elektrického prúdu a s tým spojené chemické procesy pôsobiace na okolie a samotný predmet; Zdroje hnedastej tekutiny v zahraničí; a podobne, s vecnou diskusiou k väčšine príspevkov delegátov.
Zároveň ale diskutujúci vyjadrili obavy v bezpečnostnej otázke prezentovaných informácií hodných utajenia.

Pre tých menej chápavých preklad: trepali sme sem-tam o sprostostiach, niekedy vážne - o ženách, pive, Twinstar-e, Kanade - a ja to tu všetko prezradím a chalani ma zabijú .

P.S. náš kolektív pozdravuje obidve sympatické sestry, ktoré sa o nás vzorne starali (aj na terase, aj v podzemí)

P.S.2 dnes sme sedeli dokopy až pri troch stoloch, v podzemí pri dvoch naraz - Peťo po dlhom čase prišiel ukázať manželku Katku, lebo sa na pivo zatúlali opäť z divadla