Stretko 15.2.2017

ZRU©ENÉ

Choroby, ¹pekulovania...nabudúce.