Stretko 21.3.2018

ZRU©ENÉ

Traja potvrdený = málo.