Stretko 19.12.2018

ZRU©ENÉ

Niekto mohol, niekto nie (a poniektorí nenapísali), ale dohodli sme si náhradu po sviatkoch.